Baş səhifə
Malın mənşə ölkəsi

Malın mənşə ölkəsi

Malın tamamilə həmin ölkədə istehsal olunduğu və ya müəyyən edilmiş meyarlar əsasında kifayət qədər yenidən emala məruz qaldığı ölkə.