Baş səhifə
Mühasibat uçotu və əməyin təşkili şöbəsi

Mühasibat uçotu və əməyin təşkili şöbəsi

“Mühasibat uçotu və əməyin təşkili” şöbəsinin iş prinsipi:

1.    Aylıq əməkhaqlarının hesablanması və ödənilməsi (əməkdaşların; saathesabı müəllimlərin; müqavilə əsasında çalışan işçilərin)
2.    Məzuniyyət, maddi yardım və mükafatların hesablanması və vaxtında ödənilməsi
3.    Aylıq təqaüdlərin hesablanması və ödənilməsi (tələbələr)
4.    Tələbələrin təhsil haqqlarının və akademik borclarının ödənilməsini təmin etmək və uçotunu aparmaq
5.    Qanunvericiliyə uyğun olaraq kontragentlərlə müqavilələrin bağlanması və uçotunun aparılması
6.    Akdemiya üçün tələb olunan mal və materialların alınması
7.    Anbar işinin təşkili
8.    Əsas vəsaitlərin inventarizasiyası
9.    Hesabatların vaxtında hazırlanması və göndərilməsini təmin etmək