Baş səhifə
Fənlər

Fənlər

Hüquqşünaslıq

 

Sıra
№-si

Fənnin
şifri

Fənnin adı

Kreditin

sayı

 
 
 

 

ÜF-B00

Ümumi fənlər

30

 

1.

ÜF-B01.1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

5

 

2.

ÜF-B01.2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

4

 

3.

ÜF-B01.3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-3

3

 

4.

ÜF-B01.4

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-4

3

 

5.

ÜF-B02

Azərbaycan tarixi

5

 

6.

ÜF-B03

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

4

 

 

SF-B00

Seçmə fənlər:

6

 

7.

SF-B01

SF-B02

SF-B03

İnformasiya texnologiyaları (ixtisas üzrə);

Politologiya;

Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş.

3

 

8.

SF-B04

SF-B05

SF-B06

Sosiologiya;

Fəlsəfə;

A.R. Konstitusiyası və hüququn əsasları.

3

 

 

İPF-B00

İxtisasın peşə hazırlığı fənləri

120

 

9.

İPF-B01

Hüquq nəzəriyyəsi

8

 

10.

İPF-B02

İnsan hüquqları

5

 

11.

İPF-B03

Hüquqi yazı

4

 

12.

İPF-B04

Mülki hüquq 1

8

 

13.

İPF-B05

Konstitusiya hüququ

8

 

14.

İPF-B06

Azərbaycanın hüquq tarixi

3

 

15.

İPF-B07

Mülki hüquq 2

8

 

16.

İPF-B08

Cinayət hüququ 1

8

 

17.

İPF-B09

Əmək hüququ

6

 

18.

İPF-B10

İnzibati hüquq

5

 

19.

İPF-B11

Beynəlxalq ümumi hüquq

8

 

20.

İPF-B12

Cinayət hüququ 2

8

 

21.

İPF-B13

Mülki müdafiə

3

 

22.

İPF-B14

Avropa hüququ

4

 

23.

İPF-B15

Kommersiya hüququ

4

 

24.

İPF-B16

Mülki prosesual hüquq

8

 

25.

İPF-B17

Cinayət prosesual hüquq 1

5

 

26.

İPF-B18

Maliyyə hüququ

4

 

27.

İPF-B19

Beynəlxalq xüsusi hüquq

4

 

28.

İPF-B20

Cinayət prosesual hüquq 2

5

 

29.

İPF-B21

İnzibati-prosessual hüquq

4

 

 

İFPS-B00

Peşə hazırlığının seçmə fənləri

60

 

30.

 

İFPS-B01

İFPS-B02 İFPS-B03

Sosial təminat hüququ

Ailə hüququ

Ekologiya hüququ

5

 

31.

İFPS-B04

Multikulturalizmə giriş

3

 

32.

İFPS-B05

Gömrük işinin təşkili və menecmenti

5

 

33.

İFPS-B06 İFPS-B07

Cəza icra hüququ

Əməliyyat-axtarış hüququ

5

 

34.

İFPS-B08

Kriminalistika

6

 

35.

İFPS-B09

Gömrük hüququ

6

 

36.

İFPS-B10

Gömrük nəzarəti və rəsmiləşdirilməsi

6

 

37.

İFPS-B11

Xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük-tarif tənzimlənməsi

4

 

38.

İFPS-B12 İFPS-B13

Gömrük ekspertizası

Məhkəmə ekspertizası

5

 

39.

İFPS-B14

İFPS-B15

İnformasiya hüququ

Əqli mülkiyyət hüququ

5

 

40.

İFPS-B16 İFPS-B17 İFPS-B18

Nəqliyyat hüququ

Vəkillik hüququ

Sığorta hüququ

5

 

41.

İFPS-B19 İFPS-B20

Hüquq psixologiyası

Məhkəmə psixiatriyası

5