Baş səhifə
Akademik əməkdaşlıq

Akademik əməkdaşlıq

DGKA-nın beynəlxalq akademik əməkdaşlığının başlıca məqsədi qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıqların və əlaqələrin yaradılması və genişləndirilməsidir. Xarici əlaqələrin əsas fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

  • Xarici ali təhsil müəssisələri ilə ikitərəfli əməkdaşlıqlar
  • Beynəlxalq və Avropa İttifaqı akademik mübadilə proqramları
  • Digər beynəlxalq strukturlarla (təşkilatlar, şəbəkələr, birliklər və s.) akademik əməkdaşlıq

Akademiya aşağıdakı beynəlxalq akademik strukturlarla müxtəlif formalarda tərəfdaşlıq edir:

  • Ümumdünya Gömrük Təşkilatı (ÜGT), Gömrükdə Akademik Tədqiqatlar və İnkişaf üçün Tərəfdaşlıq (PICARD) proqramı
  • Gömrük Universitetlərinin Beynəlxalq Şəbəkəsi (INCU)
  • Gömrük və əlaqədar sahələrdə xarici elmi tədqiqat jurnalları (yeni prioritet sahədir), xüsusilə, ÜGT Jurnalı