Baş səhifə
Fənlər

Fənlər

Beynəlxalq ticarət və logistika

 

 

Sıra

№-si

Fənnin

şifri

Fənnin adı

Kreditin

sayı

 
 
 

 

ÜF-B00

Ümumi fənlər

30

 

1.

ÜF-B01.1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

5

 

2.

ÜF-B01.2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

4

 

3.

ÜF-B01.3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-3

3

 

4.

ÜF-B01.4

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-4

3

 

5.

ÜF-B02

Azərbaycan tarixi

5

 

6.

ÜF-B03

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

4

 

 

SF-B00

Seçmə fənlər:

6

 

7.

SF-B01

SF-B02

SF-B03

Sosiologiya;

Multikulturalizmə giriş;

A.R. Konstitusiyası və hüququn əsasları

3

 

8.

SF-B04

SF-B05

SF-B06

Politologiya;

Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş;

İnformasiya texnologiyaları (ixtisas üzrə)

3

 

 

İPF-B00

İxtisasın peşə hazırlığı fənləri

144

 

9.

İPF-B01

İqtisadiyyata giriş

6

 

10.

İPF-B02

Xətti cəbr və riyazi analiz

8

 

11.

İPF-B03

İKT- baza komputer bilikləri

8

 

12.

İPF-B04

Mikroiqtisadiyyat

10

 

13.

İPF-B05

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

8

 

14.

İPF-B06

Karyera planlaması

5

 

15.

İPF-B07

Makroiqtisadiyyat

10

 

16.

İPF-B08

Biznesin əsasları

6

 

17.

İPF-B09

Logistikanın əsasları

6

 

18.

İPF-B10

Statistika

10

 

19.

İPF-B11

Beynəlxalq iqtisadiyyat

4

 

20.

İPF-B12

Yumşaq bacarıqlar (soft skills)

9

 

21.

İPF-B13

Ekonometrika

10

 

22.

İPF-B14

Menecment

7

 

23.

İPF-B15

Beynəlxalq ticarət

4

 

24.

İPF-B16

Təchizat zəncirinin idarəedilməsi

4

 

25.

İPF-B17

Sərt bacarıqlar (Hard skills)

10

 

26.

İPF-B18

Beynəlxalq ticarət hüququ

4

 

27.

İPF-B19

Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları

6

 

28.

İPF-B20

Beynəlxalq biznes

6

 

29.

İPF-B21

Mülki müdafiə

3

 

İFPS-B00

Peşə hazırlığının seçmə fənləri

60

 

30.

İFPS-B01

Gömrük işinin təşkili və menecmenti

5

 

31.

İFPS-B02

Gömrük nəzarəti və rəsmiləşdirilməsi

6

 

32.

İFPS-B03

Xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük-tarif tənzimlənməsi

4

 

33.

İFPS-B04

ÜTT, gömrük və ticarətin asanlaşdırılması

6

 

34.

İFPS-B05

Yeni iqtisadiyyat və e-ticarət

5

 

35.

İFPS-B06

Beynəlxalq marketinq

5

 

36.

İFPS-B07

İxtisas yönümlü xarici dil 1

5

 

37.

İFPS-B08

İxtisas yönümlü xarici dil 2

4

 

38.

İFPS-B09

Gömrük ekspertizası

5

 

39.

İFPS-B10

Beynəlxalq ticarət və logistikada təhlükəsizlik

5

 

Beynəlxalq təşkilatlar və inteqrasiya

 

40.

İFPS-B11

Avropa İttifaqı xarici əlaqələri və gömrük sistemi

5

 

Risk menecmenti və sığorta

 

41.

İFPS-B12

Xarici ticarətin gömrük statistikası

5

 

Gömrük proseslərinin idarə edilməsi