ECAR

Erasmus+ proqramının “Ali Təhsildə Potensialın Gücləndirilməsi” kateqoriyası sahəsinə aid olan, “Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” (ECAR) adlı Erasmus+ layihəsi Bakı Biznes Universitetinin koordinatorluğu və Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir.

2021-ci ilin yanvar ayından etibarən başlanan layihə 2024-cü ilin yanvar ayına qədər davam edəcək. Layihənin məqsədi milli inkişaf strategiyalarına uyğun olaraq rektorlar konfransı yaratmaqla ali təhsil müəssisələri və digər maraqlı tərəflər arasında milli şəbəkələşməni və əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir. Əməkdaşlığı təşviq etmək və asanlaşdırmaq, ali təhsil müəssisələrini onların əsas fəaliyyətlərində dəstəkləmək, o cümlədən daha yaxşı qanunvericilik üçün fəal lobbiçilik etmək və onun maliyyəsini ali təhsilin və tədqiqatın inkişafına yönəlmiş məqsədyönlü şəkildə xərcləmək üçün Azərbaycanda milli ali təhsil müəssisələri şəbəkələrinin yaradılmasına ehtiyac var. Konsorsium hesab edir ki, Rektorlar konfransı əsas təşəbbüslər və mövcud problemlərdə vahid səsi təqdim edən bütün ali təhsil müəssisələri üçün yaxşı bir çıxış yolu ola bilər.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Akademiyasının layihədə tərəfdaşlığı və iştirakı 2021-ci il ərzində layihə konsorsiumu və Avropa Komissiyası tərəfindən dəyərləndirildi və dekabr ayında təsdiqlənib qəbul edildi. Akademiya layihə çərçivəsində nəzərdə tutulan fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinə 2022-ci ilin yanvar ayından etibarən başlayır.

Layihə tərəfdaşları siyahısına DGKA ilə yanaşı aşağı qeyd olunan  universitetlər də daxildir:

Yerli ali təhsil müəssisələri:

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Bakı Mühəndislik Universiteti

Bakı Ali Neft Məktəbi

Azərbaycan Texniki Universitet

Naxçıvan Universiteti

Lənkəran Dövlət Universiteti

Azərbaycan Universiteti

Xəzər Universiteti

Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

Bakı Avrasiya Universiteti

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

Azərbaycan Dillər Universiteti

Odlar Yurdu Universiteti

Аzərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Аkаdemiyası

Gəncə Dövlət Universiteti

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Avropa İttifaqı tərəfdaş ali təhsil müəssisələri:

         Mikolas Romeris Universiteti, Litva Respublikası

         KTH Kral Texnoloqiya İnstitutu, İsveç

         Fransanın Beynəlxalq Pedaqoji Araşdırmalar Mərkəzi (CİEP)

         Fransa Rektorlar Konfransı (CPU)

         EFMD Beynəlxalq şəbəkəsi, Belçika

         Polşadakı Akademik Məktəblər Rektorlarının Konfransı (CRASP)

 
               Layihənin internet səhifəsi: http://ecar.net.az
 

Avropa Komissiyasının bu layihəniт məhsulu olan nəşrin hazırlanmasına dəstəyi, müxtəlif müəlliflərin fikirlərini əks etdirən məzmunun təsdiqini təşkil etmir və Komissiya layihə çərçivəsində təqdim olunan məlumatların istifadəsi ilə bağlı məsuliyyət daşımır.