Baş səhifə
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Kitabxanası haqqında

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Kitabxanası haqqında

   Ümumi məlumat

Akademiyanın kitabxanası 2014-cü ildə daha öncədən fəaliyyət göstərmiş Tədris Mərkəzinin kitabxanasının bazasında yaradılmışdır.

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Kitabxanası  Azərbaycanın Dövlət Siyasətini rəhbər tutaraq Akademiyanın tədris prosesinə, elmi-tədqiqat və innovativ fəaliyyətinə uyğun olaraq  fondunu ümumilikdə azərbaycan, rus, ingilis və türk dillərində kitab, dərslik, dərs vəsaiti, tədris proqramı, elmi jurnal və digər kitabxana informasiya resursları  ilə formalaşdıraraq, onların mühafizəsini və istifadəsini təmin edir. Kitabxananın elektron resurslarından  oxucuların istifadəsini təmin etmək məqsədi ilə Calibre e-book management (elektron sənədlər üçün proqram təminatı) üzərində lokal elektron kitabxana yaradılaraq mövcud olan bütün elektron sənədlər həmin elektron kitabxanaya toplanmışdır.

       Akademiyanın daxili şəbəkəsində müxtəlif sahələr üzrə xarici dilli elektron resursları əhatə edən EBSCO (https://www.ebsco.com/about) beynəlxalq nəşrlər bazasına çıxış təmin olunmuşdur. Akademiyada bütün səviyyələrdə təhsil alanlar, professor-müəllim heyəti, Akademiyanın əməkdaşları Akademiyanın Kitabxanasının xidmətlərindən tam şəkildə istifadə edə bilir. Oxuculara xidmət həm oxucu formulyarları əsasında, həm də elektron olaraq həyata keçirilir. İstifadəçilər kitabxananın Elektron kataloqu vasitəsi ilə (https://ascca.empro.az/#/login) kitabxana fondu ilə ətraflı tanış ola bilərlər.

 

Verilənlər bazaları, e-kitablar və jurnallar

 

 

 

 

One drive

https://bit.ly/3cdOtZ3

Calibre logo

https://bit.ly/2O7m6E5

İSTİFADƏ TƏLİMATI

http://search.ebscohost.com/

İSTİFADƏ TƏLİMATI

https://library.unec.edu.az/

https://bit.ly/3QmXfaC

https://www.sciencedirect.com/

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=advanced

https://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals

   

https://www.hindawi.com/

https://www.elibrary.imf.org/?redirect=true

  

https://www.wdl.org/en/

   

https://openknowledge.worldbank.org/

Directory of Open Access Books

https://muse.jhu.edu/journal/693

https://dp.la/

Institute of Education Sciences

World Bank Open Knowledge Repository

https://openknowledge.worldbank.org/home

http://ek.anl.az/search/query?theme=e-kataloq

İnternet Arxivi

https://ilkaddimlar.com/uc/

Bakı Hüquq Jurnalı

https://www.aaa.org.az/publications/