Baş səhifə
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Kitabxanası haqqında

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Kitabxanası haqqında

   Ümumi məlumat

   Akademiyanın kitabxanası 2014-cü ildə daha öncədən fəaliyyət göstərmiş Tədris Mərkəzinin kitabxanasının bazasında yaradılmışdır.

   Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Kitabxanası  Azərbaycanın Dövlət Siyasətini rəhbər tutaraq Akademiyanın tədris prosesinə, elmi-tədqiqat və innovativ fəaliyyətinə uyğun olaraq  fondunu ümumilikdə azərbaycan, rus, ingilis və türk dillərində kitab, dərslik, dərs vəsaiti, tədris proqramı, elmi jurnal və digər kitabxana informasiya resursları  ilə formalaşdıraraq, onların mühafizəsini və istifadəsini təmin edir. Burada ənənəvi resurslarla yanaşı elektron resurslar, eləcədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasının 150,000-dən çox elektron resursuna çıxış  mümkündür. Kitabxananın elektron resurslarından  oxucuların istifadəsini təmin etmək məqsədi ilə Calibre e-book management (elektron sənədlər üçün proqram təminatı) üzərində lokal elektron kitabxana yaradılaraq mövcud olan bütün elektron sənədlər həmin elektron kitabxanaya toplanmışdır.

   Akademiyanın daxili şəbəkəsində  EBSCO, JSTOR, HeinOnline Law Journal Library, ECONBIZ Open Source Virtual Library, ProQuest Business Package kimi İngilis, Rus, Türk, Fransız, Alman və s. dillərdə, müxtəlif sahələri əhatə edən milyonlarla elektron resursları olan, beynəlxalq nəşrlər bazasına çıxış təmin edilmişdir. Akademiyada bütün səviyyələrdə təhsil alanlar, professor-müəllim heyəti, Akademiyanın əməkdaşları Akademiyanın Kitabxanasının xidmətlərindən tam şəkildə istifadə edə bilir. Oxuculara xidmət həm  oxucu formulyarları əsasında, həm də elektron olaraq həyata keçirilir. Kitabxana fondu haqqında ümumi məlumatları oxucular Kitabxananın Elektron kataloqu vasitəsi ilə əldə edə bilir.

Verilənlər bazaları, e-kitablar və jurnallar

 

 

 

 

One drive

https://bit.ly/3cdOtZ3

Calibre logo

https://bit.ly/2O7m6E5

İSTİFADƏ TƏLİMATI

http://search.ebscohost.com/

İSTİFADƏ TƏLİMATI

https://datatr.net/home_tr

İstifadə təlimatı

https://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals

   

https://www.hindawi.com/

https://www.elibrary.imf.org/?redirect=true

  

https://www.wdl.org/en/

   

https://openknowledge.worldbank.org/

Directory of Open Access Books

https://muse.jhu.edu/journal/693

https://dp.la/


Institute of Education Sciences

http://ek.anl.az/search/query?theme=e-kataloq

İnternet Arxivi

https://ilkaddimlar.com/uc/

Bakı Hüquq Jurnalı

https://www.aaa.org.az/publications/